Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Labdaros paramos fondas


2014 m. Tėvų iniciatyva Gimnazijoje įsteigtas
ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS


Pagrindiniai Fondo veiklos tikslai - teikti Žvėryno Gimnazijai finansinę ir kitokią paramą mokslo renginiams organizuoti, mokinių užklasinei ir kitai akademinei veiklai remti, mokytojų profesiniam tobulinimui ir mokinių ugdymui plėtoti, administracinėms – ūkinėms funkcijoms vykdyti bei kitiems mokyklos poreikiams tenkinti.


Fondo rekvizitai:
Žvėryno gimnazijos labdaros ir paramos fondas
Kodas: 303276932
Adresas: Žalioji g. 4, Vilnius
SEB bankas LT807044060007953628

 Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondo balansas už 2017 metus.

Žvėryno Gimnazijos PLF aiškinamasis raštas už 2017 m.

Žvėryno Gimnazijos PLF veiklos ataskaita už 2017.

Žvėryno gimnazijos Labdaros ir paramos fondo ataskaita už 2016 metus.

Dėkojame visiems, skyrusiems Gimnazijos Fondui 2% savo pajamų mokesčio paramą!
Toliau tęsiame piniginių lėšų, kitokios materialinės paramos paiešką ir kaupimą.
Žvėryno Gimnazijos labdaros ir paramos fondą valdys 5 narių valdyba. Kviečiame Gimnazijos bendruomenę diskutuoti ir kartu spręsti, kur tikslingiausia nukreipti sukauptas lėšas. Savo siūlymus galite pateikti Gimnazijos Direktorei D.Žiurienei, fondo valdybos pirmininkei Jovitai Jucienei (+37068610777) arba išsakyti klasių tėvų komitetų atstovų susirinkime, kuris vyksta kiekvieną mėnesio II-ąjį trečiadienį 18:00 val. Mokytojų kambaryje.