Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Vizija, misija, tikslai


textas.bmp


Veilklos prioritetai:

 • ugdymo kokybės gerinimas;
  • vertinimo sistemos tobulinimas;
  • IT ir šiuolaikinių ugdymo metodų taikymas;
  • darbo su gabiais mokiniais efektyvinimas;
  • mokinių pamokų lankomumo gerinimas;
 • bendrosios kultūros kėlimas;
  • pilietiškumo ugdymas;
  • vertybinių nuostatų formavimas;
  • mokyklos įvaizdžio gerinimas;


Vizija

Žvėryno gimnazija - šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokykla - puoselėjanti kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, ugdanti išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.

Misija

Žvėryno gimnazijos, kaip ugdymo institucijos paskirtis , teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Gimnazija iš kitų mokyklų išsiskiria sveikos gyvensenos iniciatyva bei demokratiška ir saugia aplinka.

Bendruomenės narių santykiai grindžiami:

 • humaniškumu;
 • demokratiškumu;
 • tolerancija;