Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Metodinė taryba


Metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktorės pavaduotoja ugdymui,  biologijos mokytoja ekspertė J.Kančiauskienė

Metodinės tarybos pirmininkė –A.Vertelkienė, matematikos – informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė

Metodinės tarybos nariai, mokytojai:

  • Gurklienė Vida – užsienio k. metodinės grupės vadovė
  • Kruopienė Aušra – I-IV G klasių metodinės grupės vadovė
  • Kvaraciejienė Eglė – 5 -8 klasių metodinės grupės vadovė
  • Malinauskas Jonas – menų ir technologijų metodinės grupės vadovas
  • Matuliauskaitė Vilma – socialinių mokslų metodinės grupės vadovė
  • Nakutavičienė Daiva – gamtos mokslų metodinės grupės vadovė
  • Paradauskienė Asta – lietuvių k. metodinės grupės vadovė
  • Rutkauskienė Audra –  kūno kultūros metodinės grupės vadovė