Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Mokytojai


Mokykloje dirba:

5 - ekspertai;
42 - metodininkai;
29 - vyr.mokytojų;
3 - ne specialistai;

 • Mokytojų kambarys Tel. 8-5-2751039

Mokytojai:

Anglų k. - Aušra Gontienė
Anglų k. - Daiva Mikelienė
Anglų k. - Irma Mickonienė
Anglų k. - Sandra Motiejūnienė
Anglų k. - Birutė Januškienė, buvusi mokyklos mokinė,
Anglų k. - Elžbieta Kavalnienė
Anglų k. - Gitana Šimanskienė
Anglų k. - Margarita Viržintienė
Anglų k. - Inga Miliukaitė
Anglų k. - Rūta Lupeikienė
Anglų k. - Ingrida Valavičiūtė , buvusi mokyklos mokinė
Anglų k. - Eglė Kvaraciejienė
Biologija - Jolita Kančiauskienė - mokytojų atestacinės komisijos pirmininkė
Biologija - Rima Tarasevičienė
Biologija - Vidmantas Kančiauskas
Biologija - Rūta Alkimavičienė
Biologija - Irma Balsevičienė
Braižyba - Salvinija Ramonienė
Chemija - Lina Vičkačkienė
Chemija - Nomeda Atstopaitė - Vaiko gerovės komisijos (VGK) pirmininkė
Dailė - Jūratė Kokštaitė
Dailė ir technologijos- Valdereza Juškevičienė
Technologijos - Daiva Gusevienė , buvusi mokyklos mokinė
Technologijos - Laima Dalgėdienė , buvusi mokyklos mokinė
Technologijos - Rolandas Tarasevičius
Technologijos - Vidas Augustinavičius
Ekonomika - Vilma Matuliauskaitė
Etika - Jolanta Patamsienė , buvusi mokyklos mokinė
Etika - Laura Martinaitienė - mokyklos profesinės organizacijos pirmininkė,
Fizika - Daiva Nakutavičienė
Fizika - Ovidijus Kavaliauskas
Geografija - Inga Mikulienė
Geografija - Karina Butkutė
Geografija - Edita Zabarauskienė
Informacinės technologijos - Jaroslav Rafalovič
Informacinės technologijos - Jurgita Navienė
Informacinės technologijos - Jonas Ruigys
Informacinės technologijos - Marijana Narkevičienė
Istorija - Arija Melaikienė
Istorija - Aušra Sabaliauskienė
Istorija - Jurgita Guobienė
Istorija - Odeta Jonykienė
Ispanų k. - German Degollado Brito
Kūno k. - Arūnas Bundonis
Kūno k. - Audronė Rutkauskienė
Kūno k. - Giedrius Gaina
Kūno k. - Rimgaudas Aliubavičius
Kūno k. - Vilija Šilingienė
Lietuvių k. - Asta Paradauskienė
Lietuvių k. - Orinta Bundonienė
Lietuvių k. - Aušra Sinkevičienė
Lietuvių k. - Dalia Poškevičiūtė
Lietuvių k. - Laima Kalvelienė
Lietuvių k. - Audronė Šulcienė
Lietuvių k. - Sigita Milisevičiūtė
Lietuvių k. - Vaida Činčienė
Lietuvių k. - Renata Zarauskienė
Lietuvių k. - Auksė Ramoškienė
Lietuvių k. - Anželika Kučinskienė
Matematika - Daiva Žiurienė
Matematika - Rūta Osipavičiūtė
Matematika - Anželika Vertelkienė - matematikos ir informatikos metodinės grupės pirmininkas
Matematika - Jurgita Navienė
Matematika - Ramunė Veikutytė
Matematika - Regina Medišauskienė
Matematika - Rimantė Bukauskienė, buvusi mokyklos mokinė
Matematika - Sigita Butrimienė
Matematika - Živilė Jankauskienė
Matematika - Marijana Narkevičienė
Muzika - Dalia Blinstrubienė (EGO klubo vadovė), buvusi mokyklos mokinė
Muzika - Vilija Vaitkienė (etnografinio ansamblio "Dolija" vadovė)
Prancūzų k. - Natalija Mazgo
Psichologija - Lilija Lasauskienė
Rusų k. - Irina Vološina
Rusų k. - Vida Gurklienė
Tikyba - Natalija Maciulevičienė
Tikyba - Nijolė Gornatkevičė
Vokiečių k. - Aldona Bieliauskienė
Vokiečių k. - Zita Kanapienė
Šokiai - Jonas Malinauskas
Raštinės vedėja - Daiva Gainienė
Bibliotekos vedėja - Nijolė Rudinskienė. Platesnė informacija.
Bibliotekininkė- Audra Šivienė

Telekomo projekte:
"Geriausi abiturientai (per egzaminus įvertinti 2 - iem šimtukais) renka geriausius mokytojus".

Nominuoti šie mūsų gimnazijos mokytojai:

2002 - Rimantė Bukauskienė (matematika), Elžbieta Kavalnienė (anglų k.), Algimantas Adomėnas (fizika);
2003 - Elžbieta Kavalnienė (anglų k.), Inga Miliukaitė (anglų k.);
2004 - Ovidijus Kavaliauskas (fizika);
2005 - Jurgita Guobienė (istorija);
2006 - A.Adomėnas (fizika)
2007 - TEO projektas baigėsi

Mokytojai mokymo priemonių ir vadovėlių autoriai:

 • Mokytojų komanda: Ž.Andriūnaitė, A.Bieliauskienė, D.Blinstrubienė, V.Činčienė, L.Dalgedienė, G.Gaina, J.Guobienė, I.Januškevičiūtė, I.Jasinskytė, V.Juškevičienė, Z.Kanapienė, V.Kančiauskas, O.Kavaliauskas, J.Kokštaitė, I.Valavičiūtė, L.Martinaitienė, I.Miliukaitė, D.Navickienė, A.Rutkauskienė, V.Šilingienė, O.Šmitaitė, R.Tarasevičius, J.Vaičiūnienė, R.Veikutytė, L.Vičkačkienė, N.Žuravliova - Vaikų ir Jaunimo olimpinio ugdymo gairės, 2005 m.
 • O.Kavaliauskas - Fizikos kontroliniai ir savarankiški darbai 7 - 8 kl., 2004 m.
  O.Kavaliauskas ir kt. aut. - Fizikos užduotys 11 - 12 kl.,
  Testai ir kompleksiniai uždaviniai besirengiantiems fizikos egzaminui, 2005 m.
  "Fizikos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje ir technikos bei technologijos universitetuose - dermė ir perimamumas", mokslinių straipsnių rinkinys
 • O. Kavaliauskas ir kt. aut. – „Fizikos diferencijuotos užduotys 9 klasei“
 • O. Kavaliauskas ir kt. aut. – „Fizikos diferencijuotos užduotys 10 klasei“ 2013 m.
 • A.Adomėnas - "Fizika. Mechanika" Teorija ir užduotys tiems, kas rengiasi fizikos egzaminui, 2007 m.
  A.Adomėnas - "Fizika. Elektrodinamika" Teorija ir užduotys tiems kas rengiasi fizikos egzaminui, 2008 m.
 • J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas - Organizmų gyvybinės funkcijos ir jų reguliavimas (dalomoji medžiaga), 1997 m.
  J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas - "Citologijos uždavinynas"
  J.Kančiauskienė, V.Kančiauskas - "Citologijos konspektas"
 • A.Melaikienė dalyvavo istorijos vadovėlio "Gatvės teisė" praktinio taikymo eksperimente 2003 m.
 • S.Senulytė - Kavaliūnienė dalyvavo matematikos vadovėlių praktinio taikymo eksperimente 1995 - 2003 m.
 • O.Jonykienė - "Virtualios kelionės klasėje" konkursui parengė metodinę medžiagą apie IKT taikymą ugdymo procese, kuri pripažinta tinkama publikuoti internete http://metodika.emokykla.lt.
 • D.Karužas CD "Lotynų Amerikos šokių pamokos: Salsa, Džaivas, Ča Ča"
 • I.Mikulienė ir kiti autoriai - Geografijos vadovėlis 6 kl., 2008 m.,
  "Mūsų daug - pasaulis vienas" (I - II d.)
  I.Mikulienė ir kiti autoriai - Geografijos pratybų sąsiuvinis (I - II d.) 6 kl., 2008 m.
  I.Mikulienė ir kiti autoriai - Mokytojo knyga (I - II d.) 6 kl., 2008 m.
  I.Mikulienė ir kiti autoriai - Įdomiausios geografijos užduotys 6-12 kl., 2010 m.
 • Vidas Augustinavičius ir kiti autoriai - Konstrukcinės medžiagos ir elektronika. Tecnlogijų vadovėlis V-VI klasei.
  Kaunas: Šviesa, 2008 m.
  Technologijos. Mokytojo knyga V-VI klasei. Kaunas: Šviesa, 2008 m.
 • Rima Simonaitienė Pagalbinė anglų k. mokymo priemonė Anglų - lietuvių kalbų žodynėlis skirtas 5-6-7 kl.
  • "Access 1" 2008-10-01
  • "Access 2" 2008-10-01
  • "Access 3" 2009-09-17

Mokykloje vykusių konferencijų ir išleistų knygų medžiaga

Mokykloje vykusių konferencijų išleista medžiaga. Plačiau.