Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Informacija apie darbo užmokestį


Vilniaus Žvėryno gimnazija

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS  2016  m.  I ketv.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

 

2015 m. (EUR)

 

2016 m. I ketv.

Direktorius

1

1

1751

1751

Direktoriaus pavad. ugdymui

3

5

1451

1451

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

568

568

Bibliotekos vedėja

1

1

690

726

Bibliotekininkė

1

2

629

664

Socialinis pedagogas

2

2

751

776

Psichologas

1,25

1

884

917

Meno vadovas

0,5

1

826

831

I T specialistas

1,25

1

405

405

Duomenų bazės el.dienyno valdymo specialistas

0,5

1

405

405

Mokytojas

 

90

948

996

Raštinės vedėja

1

1

322

461

Sekretorė operatorė

0,5

1

322

350

Apsaugos darbuotojai (budėtojas)

1,5

2

313

350

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

3

3

313

350

Kiemsargiai

2

2

313

350

Valytojos

8

8

313

350

Sargai

3

4

412

461

Rūbininkė

1,5

3

313

350

Laborantas

1

3

313

350

 

DARBO UŽMOKESTIS  2015  m. III ketv.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

 

2014 m.(Lt)

 

2015 m. III ketv.

(Eur)

Direktorius

1

1

5682

1532

Direktoriaus pavad. ugdymui

3

5

4786

1449

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

1861

568

Bibliotekos vedėja

1

1

2462

679

Bibliotekininkė

1

2

1891

618

Socialinis pedagogas

2

2

2757

728

Psichologas

1,25

1

3038

884

Meno vadovas

0,5

1

1234

826

I T specialistas

1,25

1

1391

405

Duomenų bazės el.dienyno valdymo specialistas

0,5

1

696

405

Mokytojas

 

90

3210

939

Raštinės vedėja

1

1

1098

325,18

Sekretorė operatorė

0,5

1

532

325,18

Apsaugos darbuotojai (budėtojas)

1,5

2

1009

325

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

3

3

1009

325

Kiemsargiai

2

2

1009

325

Valytojos

8

8

1009

325

Sargai

3

4

1301

431

Rūbininkė

1,5

3

1009

325

Laborantas

1

3

1009

325

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS  2014-2015  m.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

 

2014 m.(Lt)

 

2015 m.

II ketv. (Eur)

Direktorius

1

1

5682

1751

Direktoriaus pavad. ugdymui

3

5

4786

1451

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

1861

568

Bibliotekos vedėja

1

1

2462

679

Bibliotekininkė

1

2

1891

618

Socialinis pedagogas

2

2

2757

728

Psichologas

1,25

1

3038

884

Meno vadovas

0,5

1

1234

826

I T specialistas

1,25

1

1391

405

Duomenų bazės el.dienyno valdymo specialistas

0,5

1

696

405

Mokytojas

 

90

3210

950

Raštinės vedėja

1

1

1098

320

Sekretorė operatorė

0,5

1

532

320

Apsaugos darbuotojai (budėtojas)

1,5

2

1009

300

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

3

3

1009

300

Kiemsargiai

2

2

1009

300

Valytojos

8

8

1009

300

Sargai

3

4

1301

402

Rūbininkė

1,5

3

1009

300

Laborantas

1

3

1009

300

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

 

2014 m.(Lt)

 

2015 m.

I ketv. (Eur)

Direktorius

1

1

5682

1751

Direktoriaus pavad. ugdymui

3

5

4786

1451

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

1861

568

Bibliotekos vedėja

1

1

2462

679

Bibliotekininkė

1

2

1891

618

Socialinis pedagogas

2

2

2757

728

Psichologas

1,25

1

3038

884

Meno vadovas

0,5

1

1234

826

I T specialistas

1,25

1

1391

405

Duomenų bazės el.dienyno valdymo specialistas

0,5

1

696

405

Mokytojas

 

90

3210

950

Raštinės vedėja

1

1

1098

320

Sekretorė operatorė

0,5

1

532

320

Apsaugos darbuotojai (budėtojas)

1,5

2

1009

300

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

3

3

1009

300

Kiemsargiai

2

2

1009

300

Valytojos

8

8

1009

300

Sargai

3

4

1301

387

Rūbininkė

1,5

3

1009

300

Laborantas

1

3

1009

300

 

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                                                            Daiva Žiurienė