Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

„Šimto žingsnių valstybingumo kelias“


Projektas „Šimto žingsnių valstybingumo kelias“

„Istorija mums visada ne tik siunčia išbandymus, bet  ir siūlo vienokias ar kitokias galimybes.

Tos tautos, kurios laiku pasinaudojo galimybėmis, gali išlaikyti ir išbandymus.  

(T.Baranauskas)

Projekto organizatoriai:  J.Guobienė, A.Sabaliauskienė, L.Martinaitienė, O.Jonykienė

Projekto koordinatorius: J.Guobienė

Projektas skirtas valstybingumo atkūrimo šimtmečiui.

Projekto tikslai: „Pažinti, suprasti ir didžiuotis“

Projekte dalyvauja Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytojai,  V-XII kl. mokiniai, mokinių tėvai.

Projekto svetainė internete ir fotografijos: J.Rafalovič, J. Ruigys.

 

 

 

VEIKLA:

 

2017 m. spalio 6 d. Edukacinė diena (visos klasės) „Istorinės Lietuvos sostinės“ Pagal iš anksto parengtą planą mokiniai kartu su mokytojais turėjo aplankyti objektus, esančius Vilniuje, Kaune, Trakuose ir Kernavėje.

2017 m. spalio 6d. vyko  kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai kartu su dailės, darbų ir kt. mokytojais kūrė projekto vizualizaciją... Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo etikos mokytoja L.Martinaitienė.

2017m. spalio 26 d. Sulėktuvės „Vėliavų jūra“ (V-VII kl.)

Šis sambūris tai  labai mums svarbios sukakties dalis.

„Vėliavų jūra“ taip pavadinome šią akciją. Šimtus metų gyvuoja įvairūs simboliai, kurie atspinti valstybės ar tautos istoriją. Mūsų vėliava tai laisvės ir gyvybingumo ženklas. Todėl norėdami dar kartą pabrėžti šio simbolio svarbą mūsų valstybei  sukūrėme  gražų reginį akims ir širdžiai, skirtą Lietuvai.

Muzika ir choreografija J.Malinausko.

2017 m. lapkričio 24 d. liaudies dainų vakaras

 „Skambi dainelė gimtai šalelei“ (VIII, X kl.)

Liaudies daina daug šimtmečių buvo visos tautos gyvenimo palydovė, dvasinės kultūros įkūnytoja ir puoselėtoja. Per vakaronę mokiniai  kartu su ansambliu „Dolija“ tėvynei nupynė liaudies dainų vainiką...

Vakaronėje svečiavosi folkloro dainininkė, laidų vedėja, etnomuzikologė, etninės kultūros puoselėtoja Loreta Sungailienė.

2017 m. gruodis „Valstybės šimtmetis skaičiais“.

Įvairių klasių mokiniai matematikos pamokų metu sprendė uždavinius, kurių užduotys ir atsakymai susiję su istorinėmis datomis.

2017 m. gruodis

 „Šiandieniniai Lietuvos vardo ambasadoriai“  Lietuvos vardo garsinimas pasaulyje.

„Turint šį nepajudinamą tašką – mažytį Lietuvos žemės lopinėlį – ir tvirtai į jį atsirėmus dvasioje galima drąsiai atsiverti pasauliui ir nebijoti jame siaučiančių audrų...“

R.Ozolas

2017 spalis - 2018 m. vasaris  Foto konkursas - paroda  „Lietuvos istorija mano delne“.

„Mes esame lieptelis tarp begalinės svajonės ir žaibiškai prabėgančios gyvenimo dienos“                                                      ( Prof. Leonidas Donskis)

Konkurso tikslas: plėtoti aplankomų vietovių vaizdų įamžinimą, kūrybiškai pažvelgti į šimtmečio Lietuvos  istorines  vietoves,vertybių suvokimą, skatinti aktyviai stebėti Lietuvos  istorijos kaitą, ją kritiškai vertinti ir būti aktyviais vaizduojamosios istorijos puoselėtojais ir kūrėjais.

Konkurso uždaviniai: skatinti aplankyti istorines vietoves;įamžinti Šimtmečio Lietuvos vaizdus ir parodyti jog tai „telpa į delną“
Konkurso nuostatus parengė IT mokytojas J.Ruigys. 

2018 m. sausis piešinių paroda „Aš piešiu Lietuvos valstybę“

        „Tėvyne mano! Viskas, ką dariau, Tebus rūta į Tavąjį vainiką. –„

P.Keidošius

Įvairių klasių mokiniai skirtingomis technikomis ir skirtingais būdais piešė Lietuvą.Pašto ženklus , skirtus Lietuvos valstybingumo šimtmečiui kūrė mokyt. S.Ramonienės mokiniai, plakatus piešė mokyt. V.Juškevičienės mokiniai, o mokyt. J.Kokštaitė su mokiniais pynė tautines juostas.

2018 m. vasaris „Vasario šaltyje aš pamilau tave“ — mokinių kūrybinių darbų leidinys

Vasario 5-8 d. gimnazijoje  vyko sporto renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui paminėti

5-6 kl. mokiniai per 100 sek.  atliko šuoliukus.

7-8 kl. berniukai metė 100 baudų į krepšį

7-8 kl. mergaitės metė 2 kg. kimštą kamuolį į 3 lankus .Surinkus 100 taškų buvo fiksuojamas laikas.

I-IV kl. merginos per 100 sekundžių atliko šuoliukus šokdyne.

I-IV kl. vaikinai metė 100 tritaškių į krepšį .

Vasario 15 d. Lietuvos atkūrimo šimtmečio šventė „Noriu Lietuvą skambant girdėti“

Vasario 16 –oji  modernios Lietuvos gimimas ir pradžia. Ši data lyg tiltas sujungia 1253m. liepos 6d.  gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m.kovo 11d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos.

 

Ieškodami panašumo savyje,

Žiūrime į tavo nuotraukas, tėvyne.

Tu išmynei taką atminty

Iki vienkiemio pageltusios vaikystės,

Iki motinos giesmės, jos  tylaus ratelio dūzgesio.

 

Tu išmynei taką mumyse

Iki Mažvydo pirmosios knygos,

Iki Nemuno ir pilko vieversio mėlynam danguj.

Tu išmynei taką iki Maironio,

Kazimiero Būgos ir Basanavičiaus...

 

Tu išmynei taką mumyse

Iki svarbiausio vienintelio Žodžio.

 

Tą tą žodį radau Gabrielės Petkevičaitės – Bitės ,,Karo metų dienoraštyje“ :

,,Paėmusi ,,Lietuvos aidą“, vokiečių laikraščius, visur radau mums svarbią žinią : Lietuva laisva, nepriklausoma valstybė.

 Akys ir širdis džiaugėsi tuos žodžius skaitant ir tariant... Pasijutome visa kuo lygūs su viso pasaulio tautomis, pasijutome vienos didelės šeimos broliai, kuriems plačiai prasivėrė vartai siekti aukščiausiųjų idealų...

Norėjosi lyg maldą kartoti : Tegyvuoja Vasario 16 – a!  Tegyvuoja Vasario 16 – a!“

Lietuvą kuriame mes

 

„Seniai seniai atklydo lietuvių gentys į šitą žemę ir pasirinko ją sau gyventi. Ką galvojo mūsų protėvių protėviai pirmąją naktį po žvaigždėtu jos dangumi...

Pabudo nuo ryškaus žvaigždžių traškesio dangaus platybėse, nuo vilčių gyventi  čia amžinai ir teisingai .“

                                                                                                                                 R.Granauskas

Mūsų žemės veidą sukūrė žmogus. Žemė kupina čia gyvenusių žmonių pėdsakų. Bet ar kiekvieną lopinėlį mes vadiname Tėvyne? Tėvyne jis tampa  tada, kai  turi savo istoriją, kai mes išmokstame joje įžvelgti savo tėvų ir protėvių gyvenimo ženklus.

Šiandien mes jau gyvename antrąjį  valstybingumo šimtmetį. Prie valstybės kūrimo prisidėjo daug mums gerai žinomų asmenybių. Mes jas minime, atpažįstame, cituojame... tačiau jie jau yra istorija.

Prieš 28-erius metus buvo atverstas naujas Lietuvos istorijos puslapis ir jūs visi, šiandienos vaikai , gimėte jau laisvoje Lietuvoje. Todėl  esate ta karta, kuri gali ir privalo prisidėti prie naujo šimtmečio valstybės kūrimo ir palikti savo ženklus ... Nesustokite  kūrę savo Tėvynę, savo Lietuvą.