Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

2016-2017 m.m.


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
XIV užsienio rusų kalbos olimpiada Tarptautinis E.Vilčinskaitė IIIGb Diplomas V.Gurklienė
II Maskvos konkursas „Bilingva“ Tarptautinis P.Petrauskaitė IIIGa I vieta V.Gurklienė
Vilnius Grand Prix 2016 Respublikinis 8 klasių komanda
8 I vieta
Maxi mokykla
R.Zarauskienė
Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Fizikos bandymai aplink mus“ Respublikinis D.Visockis IIGe I vieta O.Kavaliauskas
Kalbų Kengūra Lyderių turas Respublikinis P.Petrauskaitė IIIIGa Nugalėtoja V.Gurklienė
Kalbų Kengūra 2017 Respublikinis T.Žakevičius
E.Vilčinskaitė
J.Pribušauskas
D.Leonavičiūtė
K.Masialskytė
A.Sladkevičiūtė
8b
IIIGb
5a
7e
5a
7e
Auksinis diplomas
Auksinis diplomas
Sidabrinis diplomas
Sidabrinis diplomas
Oranžinis diplomas
Oranžinis diplomas
I.Banytė
G.Šimanskienė
V.Gurklienė
I.Vološina
Reportažų konkursas „Mano diena mokslo festivalyje“ Respublikinis R.Račkauskas
D.Valkavičius
G.Dovydėnas
IIGd
IIGd
IIGd
I vieta O.Kavaliauskas
Užsienio rusų kalbos olimpiada Respublikinis P.Petrauskaitė IIIGa III vieta V.Gurklienė
Anglų kalbos konkursas „Olympis 2017“ Respublikinis K.Masialskytė
N.Kėvelaitis
A.Aleksonis
I.Šaduikis
U.Andriukaitytė
M.Damaševičiūtė
J.Pribušauskas
A.Jakulevičiūtė
E.Žakevičiūtė
S.Petrauskaitė
A.G.Sodaitis
M.Juršėnas
5a
5d
5b
5a
5b
5b
5a
5b
5a
5a
5a
5b
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
G.Šimanskienė
Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ II etapas
Respublikinis J.Gagilas
E.Rizgelytė
IGd
IIIGd
4 vieta
4 vieta
J.Ruigys
Viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ Respublikinis A.Slušnys IIGa II vieta O.Kavaliauskas
Konkursas „Jūrų kelias - 2017“ Respublikinis M.Bukauskas
M.Aglinskis
R.Stalmokaitė
R.Mikėnas
K.Kašėtaitė
J.Pliopys
L.Šidlauskas
M.Cibulskis
IIGe
IIGe
IIGa
IVGd
IVGd
IVGe
IVGe
IVGe
6 vieta O.Kavaliauskas
Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas
Respublikinis V.Dunaitytė
Ž.Sadauskas
G.Pošiūnaitė
J.Gagilas
D.Norkus
K.Vanagas
U.Klybė
A.Malinauskas
L.Korsakas
A.Rasiulytė
A.Alimas
V.Mikaliūnas
5e
7d
IGc
IGd
7b
7b
5a
7b
6e
IGd
6d
IVGb
9 vieta
9 vieta
9 vieta
9 vieta
25 vieta
29 vieta
30 vieta
38 vieta
48 vieta
48 vieta
49 vieta
50 vieta
M.Bandalevičiūtė
J.Navienė
J.Rafalovič
J.Ruigys
Anglų kalbos vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ Respublikinis U.Andriukaitytė
A.Jakulevičiūtė
E.Žakevičiūtė
5b
5b
5a
Diplomai už labai
gerus vertimus
G.Šimanskienė
Daugiakalbystės olimpiada AISV Respublikinis M.Sveikataitė
V.Brazinskytė
D.Petrov
IVGe
IVGe
IIIGa
Diplomai V.Gurklienė
N.Mazgo
Visuomenės aplinkosauginio projekto "Žaliojo Vilniaus vaikai" Vilniaus A. Močiulskytė
D. Raugalaitė
K.Kaminskas
B.Dirsė
D.Valkavičius
IVGb
IVGa
IVGb
IVGa
IIGd
I vieta
II vieta
III vieta
Diplomas
Diplomas
J.Kančiauskienė
V.Kančiauskas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Vilniaus R.Matulytė IVGd II vieta S.Milisevičiūtė
Biologijos olimpiada
Vilniaus G.Venclovaitė IIIGe III vieta J.Kančiauskienė
Pirmenybės „FunGaMa+IT" Vilniaus S.Valušytė
A.Knyva
V.Racevičius
A.Letukas
D.Valkavičius
M.Bukauskas
IIGa
IIGb
IIGc
IIGd
IIGd
IIGe
III vieta O.Kavaliauskas
Fizikos olimpiada Vilniaus A.Knyva
P.Karpavičius
IIGb
IIGa
Padėka O.Kavaliauskas
10-11 kl. užsienio kalbos rusų olimpiada Vilniaus E.Vilčinskaitė
P.Petrauskaitė
IIIGb
IIIGa
III vieta
II vieta
V.Gurklienė
8-ųjų klasių mokinių fizikos olimpiada Vilniaus M.Leonavičius 8e Padėka O.Kavaliauskas
6-9 kl. mokinių užsienio rusų kalbos olimpiada Vilniaus E.Taraškevičiūtė
I.Kaminskaitė
D.Borovikovaitė
A.Kaminskaitė
V.Puodžiūnaitė
IGa
IGa
IGd
7a
7a
Padėka V.Gurklienė
8-tų klasių tarpmokyklinė viktorina
„APIE ŽEMĘ IR NE TIK...”

Vilniaus

A.Bareikytė
K.Petrauskaitė
M.Ragauskaytė
A.Slapšytė
G.Stankevičiūtė
8d III vieta R.Alkimavičienė