Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

2015-2016 m.m


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Konkursas „Piešinyje paslėptas matematikos uždavinys“ Respublikinis N.Aleksonis
A.Kaminskaitė
8c
6a
I vieta
Nugalėjo balasvime
J.Ruigys
A.Vertelkienė
M.Bandalevičiūtė
"Nepriklausomybės gynėjai, jų indėlis ir reikšmė ginant Lietuvos valstybę 1990-1991 metais" Respublikinis A.Rasiulytė 8d Laureato diplomas
O.Jonykienė
A.Kučinskienė
Anglų kalbos konkursas „Olympis 2015 – 2016“ Respublikinis M. Puzinas
T. Žakevičius
L. Lavošnik
L. Sadauskaitė
K. Uleckaitė
7b
7b
IVe
7b
7b
I laisnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laisnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diploma
G.Šimanskienė
Astronomijos viktorina „Žvaigždikas 2015“ Respublikinis N.Jonyka IIe I laipsnio diplomas O.Kavaliauskas
Anglų kalbos konkursas „Kalbų Kengūra 2016“ Respublikinis T. Žakevičius 7b Sidabrinės kengūros diplomas G.Šimanskienė
Informatikos ir informatinio mąsrymo konkursas „Bebras“ Respublikinis U.Norkutė
M.Urbonas
E.Limba
G.Senkutė
T.J.Janulis
5f
8c
5f
8c
7d
14 vieta
19 vieta
28 vieta
33 vieta
42 vieta
J.Ruigys
J.Rafalovič
J.Navienė
Konkursas „Mano diena mokslo festivalyje“ Respublikinis A.Rasimas IVb II vieta O.Kavaliauskas
Konkursas „Po žvaigždėtu dangum“ Raespublikinis R.Matulytė IIId II vietos nugalėtojos diplomas O.Kavaliauskas
IT olimpiada Respublikinis E.Savič IVd Dalyvis J.Navienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Vilniaus m. R.Matulytė IIId I vieta S.Milisevičiūtė
Fizikos olimpiada Vilniaus m. K.Baniulis IVb II vieta O.Kavaliauskas
Matematikos olimpiada Vilniaus m. V.Bačius IIId III vieta A.Vertelkienė
„FUNGAMA+IT“ pirmenybės Vilniaus m. Dž.Šablauskas
S.Radzevičiūtė
G.Briedytė
N.Jonyka
D.Dabulskis
IIG Padėka komandai