Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Olimpiadų, konkursų laimėtojai, nugalėtojai


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas
Rusų kalbos olimpiada Tarptautinis P.Petrauskaitė IVa II vieta
Astronomijos viktorina „Žvaigždikas 2017“ Respublikinis L.Petrauskas Ia I vieta O.Kavaliauskas
Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ II etapas Respublikinis J.Gagilas
G.Jaškulis
IId
Ie
I vieta
V vieta
J.Ruigys
Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ Respublikinis A.Nepomniaščaja
D.Likas
IIId
8d
I vieta
III vieta
O.Jonykienė
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ Respublikinis R.Račkauskas IIId II vieta O.Kavaliauskas
Astronomijos viktorina „Po žvaigždėtum dangum“ Respublikinis D.Curukova IIIa II vieta O.Kavaliauskas
TechHero – Techninės kūrybos varžybos Respublikinis R.Kiselis
K.Stalgys
E.Žilinskas
G.Borisovas
IVe
IVd
IIId
Ia
II vieta J.Ruigys
Rusų kalbos olimpiada Respublikinis P.Petrauskaitė IVa III vieta V.Gurklienė
I.Vološina
Nacionalinis matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo konkursas
Respublikinis R.Stanaitis
V.Stalgytė
J.Gagilas
8c
Ie
IId
ŠMM diplomai R.Osipavičiūtė
J.Kančiauskienė
L.Vičkačkienė
D.Nakutavičienė
R.Veikutytė
V.Kančiauskas
N.Atstopaitė
„Jūrų kelias 2018“ Respublikinis R.Stalmokaitė
M.Bažanovaitė
T.Petelis
R.Račkauskas
M.Bukauskas
M.Aglinskis
K.Tvarijonas
IIIa
IIIa
IIIa
IIId
IIIe
IIIe
IIc
4-oji vieta O.Kavaliauskas
„Kalbų kengūra“ Respublikinis M.Kriukas
A.Aleksonis
A.Žilinskaitė
G.Tomkevičiūtė
P.Voveris
A.Sadauskas
M.Damaševičiūtė
E.Žakevičiūtė
5b
6b
7d
7d
7c
5c
6b
6a
Auksinis diplomas
Auskinis diplomas
Auksinis diplomas
Auksinis diplomas
Auksinis diplomas
Sidabrinis diplomas
Oranžinis diplomas
Oranžinis diplomas
G.Šimanskienė
B.Januškienė
Anglų kalbos konkursas „Olympis 2018“ Respublikinis A.Sadauskas
A.Andrulytė
A.Šimanskaitė
V.Kaunas
M.Kriukas
D.Jakutovič
P.Ivancius
V.Griežė
E.Briedyte
K.Masialskytė
N.Kėvelaitis
A.Aleksonis
J.Pribušauskas
T.Žilinskas
A.Žilinskaitė
M.Survila
J.Stukas
P.Voveris
S.Baškytė
D.Mičiūnas
J.P.Juškevičius
D.Janavičiūtė
R.Karaliūtė
K.Gudas
J.Venckus
L.Varnagiris
G.Tomkevičiūtė
P.Vegys
Ū.Šaltenytė
K.Šustikas
U.Cibulskytė
5c
5c
5c
5b
5b
5b
5a
5a
6b
6a
6d
6b
6a
7d
7d
7d
7d
7c
8d
8d
5b
5a
5b
5b
7d
7c
7d
7d
5c
7d
8d
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
II l. diplomas
III l. diplomas
III l. diplomas
III l. diplomas

B.Januškienė
G.Šimanskienė
Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas
Respublikinis I.Petrauskas
J.Gagilas
J.Venckus
K.Šustikas
N.Jonyka
G.Liandzbergaitė
M.Tamulaitis
L.Agėjevas
7d
IId
7d
7d
IVd
IIIa
6d
6a
4 vieta
4 vieta
18 vieta
29 vieta
34 vieta
40 vieta
41 vieta
42 vieta
M.Bandalevičiūtė
J.Navienė
J.Rafalovič
J.Ruigys
Matematikos konkursas „Kengūra“ Respublikinis M.Kriukas
J.Gagilas
V.Sniečkus
5c
IId
6d
5 vieta
14 vieta
26 vieta
S.Butrimienė
R.Veikutytė
Matematikos konkursas „Olympis“ Respublikinis A.Andrulytė
A.Šimanskaitė
5b
5c
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
S.Butrimienė
Respublikinė moksleivių viktorina
 Valstybingumo link:
lietuvių politiniai siekiai 1914–1917 m.“
Respublikinis V.Racevičius
D.Ulevičiūtė
G.Graliauskaitė
I.Gagas
U.Palevičiūtė
IIIc
IVb
IVb
IVc
IVc
VII vieta O.Jonykienė
III geografijos žinių konkursas Respublikinis L.Berckaitytė
V.Mikalkevičiūtė
M.Valiulis
M.Zinkevičius
G.Vinikaitė
D.Curukova
IIa
IIa
IId
IId
IIIe
IIIa

Dalyviai

D.Gudynienė

„Photonics Challenge - SHD Vilnius 2018“ Vilniaus m. G.Borisovas
E.Žilinskas
Ia
IIId

Laimėjo nominaciją

J.Ruigys

Tarpmokyklinės pirmenybės „FunGama+IT“ Vilniaus m. U.Bučaitė
M.Daugvila
E.Kavaliauskaitė
G.Pošiūnaitė
L.Lipnickas
R.Plečkaitis
IIc II vieta O.Kavaliauskas
informacinių technologijų konkursas „IT MANIJA“ Vilniaus m. A.Stukaitė
P.Maciulevičius
T.Žilinskas
K.Vanagas
5b
6e
7d
8b
III vieta J.Ruigys
J.Rafalovič
Anglų kalbos olimpiada Vilniaus m. T.Petroševičius IIIc III vieta A.Gontienė
67-oji matematikos olimpiada Vilniaus m. A.Knyva IIIb III vieta A.Vertelkienė
5-8 kl. biologijos olimpiada Vilniaus m. A.Kirkliauskaitė
U.Norkutė
P.Šaučiuvėnas
7c
7e
8c
II vieta
II vieta
III vieta
R.Alkimavičienė
D.Kančiauskaitė
J.Kančiauskienė
51-oji biologijos olimpiada Vilniaus m. G.Venclovaitė IVe III vieta J.Kančiauskienė
Lankstinuko konkursas „Būk saugus“ Vilniaus m. U.Rumskaitė 8e III vieta R.Alkimavičienė
Istorjios olimpiada Vilniaus m. V.Racevičius IIIc VII vieta O.Jonykienė
8 klasių fizikos olimpiada Vilniaus m. A.Buzėnas 8b Pagyrimo raštas O.Kavaliauskas
Chemijos olimpiada Vilniaus m. J.Gagilas IId Padėka N.Atstopaitė