Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Olimpiadų, konkursų laimėtojai, nugalėtojai


Renginys
Lygmuo Mokinio vardas,pavardė Klasė Pasiekimas, vieta,
apdovanojimai
Ruošęs
pedagogas

Matematikos konkursas Pangea2019

Tarptautinis E.Pacevičiūtė
D.Senkutė
A.Andrulytė
5d
IIa
6b
I vieta
II vieta
III vieta
V.Sakalauskienė
R.Osipavičiūtė
S.Butrimienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas

„Bebras“ 2-asis etapas

Respublikinis J.Gagilas
G.Jaškulis
V.Stalgytė
J.Bagdonas
A.Knyva
L.Brasiūnas
T.Petelis
U.Ališauskaitė
S.M.Valauskas
G.Galčius
P.Beliokas
M.Šukys
K.Vanagas
IIIe
IIe
IIe
IIIe
IVb
IIe
IVa
IIa
Ic
Ia
IIId
IIe
Ib
II vieta
5 vieta
7 vieta
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
Padėkos raštas
J.Rafalovič
J.Ruigys
Matematikos konkursas „Olympis“ Respublikinis Ū.Šaltenytė
D.Pažusinskaitė
E.Plesko
B.Milčevičiūtė
A.Andrulytė
I.Rapkevičiūtė
S.Matulytė
S.Sirgėdaitė
M.Kriukas
P.Gaušys
M.Stankūnaitė
G.Akelaitytė
A.Bakutis
S.Uleckaitė
V.Griežė
V.Augustinavičius
V.Kaunas
R.Karaliūtė
P.Ivancius
A.Dovydėnaitė
M.Tamulaitis
D.Pavtelis
V.Sniečkus
N.Kėvelaitis
S.Karvelis
6c
6b
7c
6b
6b
6a
6c
6b
6b
7c
5c
5c
5a
6a
6a
6b
6b
6b
6a
7d
7d
7c
7d
7d
7c
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas

S.Butrimienė
R.Veikutytė
Viktorina „The Great USA“ Vilniaus m. J.Pribušauskas
E.Vičkačkaitė
E.Sinkevičiūtė
R.Molkov
M.Tamulaitis
7a
7a
7b
7d
7d
I vieta G.Šimanskienė
I.Banytė
„Lietuvos sostinė nuo Didžiojo Vilniaus Suvažiavimo
iki Vasario 16 d. akto (1905-1918 m.)
Vilniaus m. V.Racevičius IVc II vieta O.Jonykienė
Matematikos olimpiada Vilniaus m. J.Gagilas
R.Plečkaitis
IIIe
IIId
II vieta
III vieta
R.Bukauskienė