Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Mokslo metų trukmė


 3. Ugdymo organizavimas:

3.1.  2018-2019 mokslo metai:

 

2018 – 2019 mokslo metai

 

5 kl.

6–7 kl.

8–IG kl.

IIG kl.

IIIG kl.

IVG kl.

Ugdymo proceso pradžia

2018 09 01

Pusmečių trukmė

1-asis   2018 09  01 – 2019 01  27

2-asis   2019 01  28 – 2019 06  21

1-asis 2018 09  01 – 2019 01  27

2-asis 2019 01  28 – 2019 05  24

Rudens atostogos

2018 10 29 – 2018 11 02

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 12 27 – 2019 01 02

Žiemos atostogos

2019 02 18 – 2019 02 22

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 04 23 – 2019 04 26*

Ugdymo proceso pabaiga

2019 06 21

2019 05 24

Ugdymo proceso trukmė dienomis (ugdymo)

188 (37 sav.)

166 (33 sav.)

Vasaros atostogos

2019 06 22 – 2019 08 31 **

2019 05 25 – 2019 08 31***

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą;

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytu laiku;