Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Mokslo metų trukmė


 3. Ugdymo organizavimas:

3.1.  2017-2018 mokslo metai:

 

2017 – 2018 mokslo metai

 

5 kl.

6–7 kl.

8–IG kl.

IIG kl.

IIIG kl.

IVG kl.

Ugdymo proceso pradžia

2017 09 01

Pusmečių trukmė

1-asis   2017 09  01 – 2018 01  26

2-asis   2018 01  29 – 2018 06  15

1-asis 2017 09  01 – 2018 01  26

2-asis 2018 01  29 – 2018 05  25

Rudens atostogos

2017 10 30 – 2017 11 03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 12 27 – 2018 01 03

Žiemos atostogos

2018 02 19 – 2018 02 23

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 04 03 – 2018 04 06*

Ugdymo proceso pabaiga

2018 06 15

2018 05 25

Ugdymo proceso trukmė dienomis (ugdymo)

181 (36 sav.)

166 (33 sav.)

Vasaros atostogos

2018 06 18 – 2018 08 31 **

2018 06 25 – 2018 08 31***

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-09-10 dieną;

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytu laiku;