Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

UGDYMO KARJERAI PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam reikia tėvų, mokytojų, karjeros koordinatorių pagalbos. Jiems padedant mokinys turėtų išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimą vietą darbo rinkoje.

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą..

Uždaviniai: 

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 

Pagrindiniai ugdymo karjerai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 

Ugdymo karjerai (UK) organizavimo grupė:

Jolita Kančiauskienė – pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui (201 kab.)

Laima Jankauskienė – narė, UK konsultantė, socialinė pedagogė (110 kab.)

Lilija Lasauskienė – narė, psichologė (211 kab.)

Prašome rašyti į e-dienyną, jei turite rūpimų klausimų ar norite susitarti dėl konsultacijos laiko.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su  LEU, Vilniaus kolegijos dizaino ir technologijų fakultetu, Vilniaus teisės ir verslo kolegija, VGTU, Vilniaus darbo birža, Vilniaus miesto amatų centru, VŠĮ ,,Kitas variantas“.

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Naudinga informacija mokiniams ir jų tėvams:

 1. Vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.
 2. www.aikos.smm.lt
 3. www.studijos.lt
 4. www.lamabpo.lt
 5. www.egzaminai.lt
 6. Lietuvos profesijų klasifikatorius.
 7. www.ldb.lt
 8. www.profesijupasaulis.lt
 9. www.baluskaičiuokle.lt
 10. www.skvc.lt
 11. www.vsf.lt
 12. www.ucas.com (studijos užsienyje)
 13. www.euroguidance.lt
 14. www.mukis.lt
 15. www.studinfo.lt
 16. www.balticstudent.lt

Priemonės ir renginiai 2017-2018 m.m. :

2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais Kalba Karjeros centro konsultantas Laurynas Puidokas  vadovaudamasis  pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi ir gimnazijoje vykdomu šios edukacinės bendrovės projektu - „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus“- bendravo su visais IV ir III gimnazijos klasių mokiniais, aptarė penkių žingsnių programą, kad kiekvienas jaunas žmogus, kuo geriau pažinęs save, turėtų galimybę pasirinkti karjerą sąmoningai.

2017-12-22 d. mūsų gimnazijoje lankėsi ir su III-IV gimnazijos klasių mokiniais (pasirinkusiais mokytis  fiziką išplėstiniu (A) kursu) bendravo buvęs Žvėryno gimnazijos absolventas, jaunasis mokslininkas, vienintelis lietuvis, dirbantis Šveicarijoje (Europos branduolinių tyrimų centre CERN) Aurelijus Rinkevičius. Jis supažindino su pasirinkta profesine sritimi bei įgytu išsilavinimu dalelių fizikos srityje ir planuojama tolimesne mokslininko karjera.

2017-11-23 d. galėjome sužinoti, kokios specialybės visada bus reikalingos ar netgi būtinos, apsilankę Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centro atvirų durų dienos renginiuose su Ib gimnazijos klasės merginomis Gabriele ir Džulija.

2017-11-15 d. bendradarbiaujant su istorijos mokytoja O. Jonykiene organizuotas susitikimas III gimnazijos klasių mokiniams su Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos mokymo centro lektore Edita Borisevičiene. Tęsiant švietėjiškos veiklos plėtojimą dalyvavę gimnazistai informuoti apie Lietuvos bausmių vykdymo sistemos misiją, veiklos specifiką, šios srities specialistų rengimą bei tarnybos šioje sistemoje ypatumus.

2017-11-07 d. 8c klasės mokiniai kartu su klasės vadove lankėsi Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Išvykos dalyviai susipažino ne tik su atsinaujinusiomis bibliotekos erdvėmis, bet ir sužinojo, kiek ir kokių sričių specialistų dirba šioje Nacionalinėje kultūros įstaigoje, kuri kaupia, organizuoja ir saugo rašytinį Lietuvos kultūros paveldą.

2017-10-30 d. lektorė - Asta Blažinskienė - psichologė, Egoperfectus atstovė, konsultuojanti asmeninio tobulėjimo siekiančius žmones ir dirbanti su jaunimu karjeros pasirinkimo klausimais gimnazijoje vedė seminarą mokytojams pagal pilotinį ugdymo  karjerai projektą „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus“, kurį vykdo edukacinės rinkos lyderė „Kalba.lt“.  Projekto esmė - motyvuoti jaunus žmones sąmoningai rinktis profesinės krypties kelią, organizuojant  nemokamas informacines paskaitas mokytojams,  mokiniams, tėvams,  testus - moksleiviams  ir konsultacijas ( pagal poreikį)  mokiniams  (pritaikant 50 procentų nuolaidą).

2017-10-26 d. III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto dėstytoju E. Griciumi tema „Kas yra kritinis mąstymas ir kodėl yra toks svarbus gebėjimas jį turėti?“ Šios diskusijos tikslas: ugdyti gimnazistų supratimą apie  kritinį mąstymą, kaip esminį XXI a. gebėjimą, atsirenkant patikimą informaciją ir priimant svarbius sprendimus gyvenime.

2017-10-11 d. norintys  IV gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su organizacijų „Kastu.lt“ ir „Kalba.lt“ atstovais bei išgirsti naujausią informaciją apie studijas užsienyje. Specialistai pristatė  stojimo į užsienio universitetus sistemą ir akcentavo galimą pagalbą stojimo metu.

2017-09-21 d. 6c klasės mokiniai mok. lankėsi Gamtos tyrimų centre. Augalų fiziologijos laboratorijos darbuotoja dr. Jurga Jankauskienė pasiūlė mokinukams pažvelgti ir į žuvų gyvenimą.
Mokiniai aplankė Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos Ekologinės fiziologijos ir toksikologijos sektorių. Centro lankytojus šiltai sutikusi dr. Danguolė Montvydienė,  smalsuolius  patikėjo doktorantams Tomui Makaro ir Živilei Cibulskaitei. Doktorantų pasakojimas privertė šeštokėlius suklusti ir susidomėti žuvimis, jų įvairove ir tuo, ką mokslininkai gali sužinoti, jas tirdami. Daug sužinoję apie žuvis ir apie jų naudojimo moksliniuose tyrimuose galimybes, mokiniai užkopė į kalną, ant kurio stovi Verkių rūmai. Juose moksleivių laukė Floros ir geobotanikos laboratorijos darbuotoja dr. Jūratė Sendžikaitė. Ši mokslininkė  sužavėjo visus atvykusius Žvėryno gimnazijos moksleivius.
Nuoširdžiai dėkojame, padėjusiems nardyti mokslo vandenyne.