Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

  

2017 – 2018 M.M. VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOJE

VYKDOMI ILGALAIKIAI PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

MIGRATION MATTERS“ (Migracijos klausimai). Projekto, mokykloje, koordinatorius mokytoja V.Činčienė. Projektą, mokykloje, vykdantys mokytojai O.Bundonienė, S.Motiejūnienė, O. Jonykienė, D.Žiurienė,  J.Rafalovič. Projekto dalyviai II –III gimnazijos klasių mokiniai.

STRENGTHENING THINKING AND LEARNING SKILLS (Mąstymo ir mokymosi gebėjimų stiprinimas) Erasmus + . Projekto, mokykloje, koordinatorius mokytoja A.Vertelkienė. Projektą, mokykloje, vykdantys mokytojai J. Ruigys, S. Motiejūnienė, L.Vičkačkienė.

ŠALYJE VYKDOMI PROJEKTAI

„ATVIROS KULTŪRINIAM PAVELDUI ASMENYBĖS UGDYMAS“.  Projekto koordinatorės -  gimnazijos direktorė D.Žiurienė, mokytoja I.Vološina. Projektą vykdo  mokytojai: J.Kokštaitė, V.Gurklienė, J.Ruigys, J.Malinauskas. Projekto dalyviai – šalies mokyklų mokytojai ir mokiniai.

„ MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ .  Projekto, mokykloje, koordinatorė -  gimnazijos direktorė  D.Žiurienė.

„OLIMPINĖ KARTA“ –  koordinatorius  V.Šilingienė. Projektą vykdytojai mokytojai: A.Rutkauskienė, O.Bundonis, G.Gaina, D.Gudynienė, R.Aliubavičius. Dalyvauja 5- 8 , I-IV gimnazijos klasių mokiniai

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI

,,ŠIMTO ŽINGSNIŲ VALSTYBINGUMO KELIAS“ . Projekto koordinatorė –  mokytoja J.Guobienė, projekto organizatorės – A.Sabaliauskienė, O.Jonykienė, L.Martinaitienė. Dalyvauja 5-12 kl. mokiniai.

,,VARTOJIMO KULTŪROS UGDYMO INTEGRAVIMAS Į CHEMIJOS PAMOKAS“. Projekto koordinatorės -  N.Atstopaitė, L.Vičkačkienė. Dalyviai -  8 – 12 kl. mokiniai.

 „INNOVATION“ . Projekto koordinatorė ir vykdytoja - mokytoja N.Maciulevičienė. Dalyviai -  7 kl., I-IV G kl. mokiniai.

ATRASTAS LAIKAS( mokinių kūrybos almanachas).  Projekto koordinatorė - mokytoja S. Milisevičiūtė. Projekte dalyvauja mokytojas  J.Rafalovič ir I- IV G klasių mokiniai.

 „GAMTOS MOKSLŲ METODOLOGIJA( tiriamieji metiniai darbai).  Projekto koordinatorė – pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė. Projektą vykdo mokytojai N.Atstopaitė, V.Kančiauskas, D.Nakutavičienė, O.Kavaliauskas. Dalyviai I G kl. mokiniai.

PAMALDUMAS Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ. Projekto koordinatorė – mokytoja N.Maciulevičienė. Dalyviai -  5 -8 kl., I-IV G mokiniai.

„OLIMPINĖ KARTA“ –  koordinatorius  V.Šilingienė. Projektą vykdyto mokytojai: A.Rutkauskienė, O.Bundonis, G.Gaina, D.Gudynienė. Dalyvauja 5- 8 , I-IV gimnazijos klasių mokiniai