Vilniaus Žvėryno gimnazija

Vilniaus Žvėryno gimnazija. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. tel. 2751037 el.paštas: rastine@zveryno.vilnius.lm.lt

Projektai


    

2016 – 2017 M.M. VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOJE

VYKDOMI ILGALAIKIAI PROJEKTAI

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 „OBUOLIAI (APPLES)  Projekto, mokykloje, koordinatorius mokytojos  Inga Miliukaitė, A. Kruopienė Projekto vykdyme dalyvauja III  – IV G kl. mokiniai.  

AWEKE YUOR ECO  Projekto, mokykloje, koordinatoriai mokytojos N.Maciulevičienė, V.Matuliauskaitė, dalyviai I- IV G klasių mokiniai.

ŠALYJE VYKDOMI PROJEKTAI

„BŪKIME KARTU“  Projekto koordinatoriai: gimnazijos direktorė D.Žiurienė, mokytoja I.Vološina. Projektą vykdo  mokytojos: B.Mažintienė, J.Kokštaitė, V.Gurklienė. Projekto dalyviai – šalies mokyklų mokytojai ir mokiniai.

OLIMPINĖ KARTA   Projekto organizatorius - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Projektą koordinuojanti grupė: pavaduotoja ugdymui V.Šilingienė, mokytoja A.Rutkauskienė, mokiniai: K.Sakalauskaitė III c g, L.Šidlauskas - IIIeg, E. Jorgensen - IIIc g k. Projekte dalyvauja 5 - 8 kl. ir  I - IV kl. mokiniai.

 „NYKSTANTIS IR ATGIMSTANTIS ŽVĖRYNAS– projekto, mokykloje, koordinatorius  mokytoja O.Jonykienė, vykdantys mokytojai J.Gobienė, A.Sabaliauskienė, I.Mikulienė. Projekto dalyviai – I –III G klasių mokiniai. Plačiau.

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI

INNOVATION“  Koordinatorė - mokytoja Natalija  Maciulevičienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytoja Vilma Matuliauskaitė ir  7 kl., I-IV G kl. mokiniai.

ATRASTAS LAIKAS  Koordinatorė - mokytoja S Milisevičiūtė. Projekto vykdyme dalyvauja  mokytojas  J.Rafalovič ir I- IV G klasių mokiniai.

 „NEBŪK ABEJINGAS – SOS GYVŪNAI Projekto partneriai VŠĮ "SOS gyvūnai". Projekto  koordinatorė-mokytoja V.Gurklienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytoja J.Kančiauskienė ir 7a,c kl. bei kitų klasių  mokiniai savanoriai.

GAMTOS MOKSLŲ METODOLOGIJA Koordinatorė – pavaduotoja ugdymui J.Kančiauskienė. Projekto vykdyme dalyvauja mokytojai: N.Atstopaitė, V.Kančiauskas, D.Nakutavičienė  ir  I G kl. mokiniai.

 „ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ SAVITUMAS“  Koordinatoriai – mokytojos V.Činčienė, A.Paradauskienė. Dalyviai - I G klasių mokiniai.

„VARDŲ MOZAIKA MŪSŲ GIMNAZIJOJE“ Koordinatorė – mokytoja A.Ramoškienė, dalyviai 7 abce klasių mokiniai.

 

„ŠV.ROŽINIS – MŪSŲ TAUTOS STIPRYBĖ“ Koordinatorė –mokytoja N.Maciulevičienė, dalyviai 5 -8 kl., I-IV G